PSYCHOTERAPIA SKYPE I GABINET

Fotolia_80326947_XS

 

…żeby przekraczać swoje ograniczenia,

odkrywać nowe pozytywne cele w swoim życiu

a następnie skutecznie je realizować…

 

 jd Joanna Dudniczenko

psychoterapeuta oraz  certyfikowany specjalista terapii uzależnień (PARPA)

więcej o kwalifikacjach
http://terapia-skype.pl/kwalifikacje/

 

 

 IMG_1116 sesje w gabinecie w Katowicach,

– czwartki po południu

 

 

 

 

  Fotolia_80906700_XS-—-kopia sesje poprzez SKYPE

To korzystne  rozwiązanie dla osób, które nie mogą spotykać się w gabinecie np. z powodu wyjazdu zagranicznego  i chęci rozmowy w języku polskim, z powodu godzin pracy lub mieszkania w  miejscowości gdzie taka pomoc nie jest udzielana.

 

 

 ok DŁUGOŚĆ SESJI

5o minut w gabinecie

50-55 minut  na skypie –

 

 

 Fotolia_85925873_XS TERMINY SPOTKAŃ :

KONSULTACJE – nieregularne terminy
TERAPIA  -z częstotliwością zazwyczaj 1 raz w tygodniu,
(w sytuacjach szczególnych – według indywidualnych ustaleń)

 

 

długość trwania terapii zależy od skali i głębokości zgłaszanych problemów
(od terapii   krótkoterminowej do 12 sesji,  po długoterminową trwającą ponad rok)więcej o konsultacjach i terapiiczym się różni konsultacja od terapii ? PODSTAWOWE RÓŻNICE

Konsultacja

  • konsultowanie wybranych tematów w krótszym okresie czasu i  bez regularności zachowywanej w terapii

Terapia

  • Jest  formą leczenia i rozwoju według zasad ustalonych podczas pierwszych spotkań.
  • Odbywa się najczęściej 1 raz w tygodniu, w miarę możliwości o stałej porze (ustala się  wspólnie dogodny dzień i godzinę).
  • Psychoterapia może być krótkoterminowa (do kilkunastu spotkań) lub długoterminowa (trwa min. rok).
  • Psychoterapia krótkoterminowa ma na celu wsparcie w bieżących trudnościach.
  • Psychoterapia długoterminowa jest formą dłuższej pracy, trwającej od roku do kilka lat. Zajmuje się nie tylko aktualnymi sprawami, ale w znacznym stopniu sięga do dzieciństwa, bada wpływ relacji z rodzicami na bieżące problemy , w tym na tworzenie aktualnych relacji z bliskimi osobami – oraz dzięki uzyskanemu wglądowi w podświadome mechanizmy funkcjonowania pozwala nabyć nowe umiejętności pozwalające tworzyć i przeżywać swoje życie w sposób satysfakcjonujący.
  • W trakcie konsultacji, podobnie jak w trakcie terapii, wszystkie informacje są poufne. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu życia.

Ważne !!! Psychoterapeuta nie  wystawia recept ani  zwolnień lekarskich – takie uprawnienia ma lekarz psychiatra.

Bardzo ważne !!! W przypadku myśli samobójczych nie prowadzę terapii przez skype  , aby terapia  mogła być kontynuowana konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry i zastosowanie się do jego zaleceń, w tym okresie wskazane jest korzystanie z pomocy ośrodków interwencji kryzysowej.

stone-315463_1280 PIERWSZE SESJE
warto zacząć od  :
– co skłoniło Cię do kontaktu?
– co chciałbyś osiągnąć poprzez sesje? jaki problem chcesz rozwiązać w pierwszej kolejności?
– opowiedz trochę o sobie

Brak możliwości komentowania.